• Формулар мора бити попуњен ћириличним писмом (ћирилични кодни распоред)
 • Период неактивности у попуњавању формулара не сме бити дужи од 20 минута
 • Уколико имате техничких проблема да приступите помоћу свог кода, морате на свом претраживачу укључити cookies.
 • Кодом који добијете, можете пријавити произвољан број програма
 • Сви програми се чувају у бази и могуће их је накнадно мењати по жељи укуцавањем Вашег кода на овој страни и бирањем одговарајућег програма којег мењате
 • Предлажемо да прво преузмете (word) документ, у њега упишете одговоре на питања из упитника, а онда их копирате у формулар за пријаву на сајту.
 • Да бисте пријавили програм на Конкурс потребно је преузети ПДФ документ који треба одштампати, печатирати прву страну (изјаву институције) и послати уз осталу документацију прописану конкурсом на адресу:
  Завод за унапређивање образовања и васпитања
  Фабрисова 10
  11040 Београд
  поштански фах 2
  са назнаком "За конкурс"